Trang chủ » Kiến thức » Free margin trong forex là gì? Cách tính free margin không phải ai cũng biết

Free margin trong forex là gì? Cách tính free margin không phải ai cũng biết

by admin

Nếu bạn đang tìm hiểu về forex thì có thể đã nghe qua margin và biết đến ký quỹ miễn phí. Tuy nhiên free margin trong forex là gì? Thật sự không có nhiều trader hiểu được thuật ngữ này. Vậy hãy cùng tìm hiểu khái niệm free margin và cách tính của nó trong bài viết dưới đây.

Khái niệm Free margin trong forex là gì?

Tiền ký quỹ có thể được phân loại là “đã qua sử dụng” hoặc “miễn phí” hay còn gọi là “used” và “free”. Số tiền này bạn nên thận trọng trong khi tính toán và chọn một sàn Forex tốt nhất để đầu tư.

Free margin trong Forex là gì?

Free margin trong Forex là gì?

Số tiền ký quỹ đã sử dụng, là tổng hợp của tất cả số tiền ký quỹ bắt buộc từ tất cả các vị thế mở. Ký quỹ miễn phí là sự khác biệt giữa Vốn chủ sở hữu và Ký quỹ đã sử dụng. Ký quỹ Miễn phí liên quan đến Vốn chủ sở hữu trong tài khoản của nhà giao dịch không bị ràng buộc về ký quỹ cho các vị thế mở hiện tại.

Ký quỹ miễn phí còn được gọi là “Ký quỹ khả dụng” bởi vì đó là số tiền ký quỹ mà bạn có thể “sử dụng”.

Ký quỹ miễn phí có thể được xem xét hai điều:

Số lượng có sẵn để mở các vị thế mới.

Số tiền mà các vị trí hiện có có thể thay đổi so với bạn trước khi bạn nhận được Lệnh gọi ký quỹ hoặc Dừng giao dịch.

Xem ngay:

Tìm hiểu cách tính Free Margin trong forex dành cho trader

Đây là cách tính Ký quỹ Miễn phí:

Ký quỹ miễn phí = Vốn chủ sở hữu – Ký quỹ đã sử dụng

Nếu bạn có các vị thế đang mở và chúng hiện đang có lãi, thì Vốn chủ sở hữu của bạn sẽ tăng lên, có nghĩa là bạn cũng sẽ có nhiều Ký quỹ miễn phí hơn.

Cách tính free margin trong forex  khi mở một vị thế USD/JPY dài hạn

Bây giờ hãy làm cho nó phức tạp hơn một chút bằng cách tham gia giao dịch! Giả sử bạn có số dư tài khoản là 1.000 đô la.

free margin trong forex là gì

Mở một vị thế USD/JPY dài hạn

Bước 1: Tính toán ký quỹ bắt buộc

Bạn muốn mua USD / JPY và muốn mở 1 vị thế lot nhỏ (10.000 đơn vị). Yêu cầu ký quỹ là 4%. Bạn sẽ cần bao nhiêu để ký quỹ (Ký quỹ Bắt buộc) để mở vị thế?

Vì USD là tiền tệ cơ bản. Lot nhỏ này là 10.000 đô la, có nghĩa là Giá trị danh nghĩa của vị trí là 10.000 đô la.

Ký quỹ yêu cầu = Giá trị danh nghĩa x Yêu cầu ký quỹ

$400 = $10,000 x .04

Giả sử tài khoản giao dịch của bạn bằng USD, vì Yêu cầu Ký quỹ là 4% , Ký quỹ Bắt buộc sẽ là 400 đô la.

Bước 2: Tính toán ký quỹ đã sử dụng

Ngoài giao dịch chúng tôi vừa nhập, không có bất kỳ giao dịch nào khác đang mở. Vì chúng tôi chỉ mở một vị thế duy nhất, nên Ký quỹ đã sử dụng sẽ giống như Ký quỹ Bắt buộc.

Bước 3: Tính vốn chủ sở hữu

Giả sử rằng giá đã di chuyển nhẹ theo hướng có lợi cho bạn và vị thế của bạn hiện đang giao dịch ở mức hòa vốn. Điều này có nghĩa là P/L thả nổi của bạn là 0 đô la .

Hãy tính Vốn chủ sở hữu của bạn:

Vốn chủ sở hữu = Số dư tài khoản + Lãi (hoặc lỗ) thả nổi

$1,000 = $1,000 + $0

Vốn chủ sở hữu trong tài khoản của bạn hiện là $ 1,000.

Bước 4: Tính ký quỹ miễn phí

Bây giờ chúng ta đã biết Vốn chủ sở hữu, bây giờ chúng ta có thể tính toán Ký quỹ miễn phí:

Ký quỹ miễn phí = Vốn chủ sở hữu – Ký quỹ đã sử dụng

$600 = $1,000 – $400

Ký quỹ miễn phí là $600.

Như bạn có thể thấy, một cách khác để xem xét Vốn chủ sở hữu là tổng số tiền ký quỹ Đã sử dụng và Miễn phí của bạn .

Vốn chủ sở hữu = Ký quỹ đã sử dụng + Ký quỹ miễn phí

Không có vị trí mở

Hãy bắt đầu với ví dụ đơn giản bên dưới.

Bạn gửi 1.000 đô la vào tài khoản giao dịch của mình.

Bạn không có bất kỳ vị thế mở nào, Ký quỹ miễn phí của bạn là bao nhiêu?

Bước 1: Tính vốn chủ sở hữu

Nếu bạn không có bất kỳ vị thế mở nào, việc tính toán Vốn chủ sở hữu rất dễ dàng.

Vốn chủ sở hữu = Số dư tài khoản + Lãi (hoặc lỗ) thả nổi

$1,000 = $1,000 + $0

Vốn chủ sở hữu sẽ bằng Số dư của bạn.

Bước 2: Tính tiền ký quỹ miễn phí

Nếu bạn không có bất kỳ vị thế mở nào, thì Ký quỹ Miễn phí bằng với Vốn chủ sở hữu.

Ký quỹ miễn phí = Vốn chủ sở hữu – Ký quỹ đã sử dụng

$1,000 = $1,000 – $0

Vì bạn không có bất kỳ vị thế mở nào, nên không có ký quỹ nào được “sử dụng”. Điều này có nghĩa là Ký quỹ miễn phí của bạn sẽ bằng với Số dư và Vốn chủ sở hữu của bạn.

Lời kết

Qua 1 vài cách tính đơn giản đã phần nào giúp cho trader hiểu được free margin trong forex là gì? Bên cạnh đó để thành công trong đầu tư forex thì bạn cần xem các biến động của thị trường và biết cách tính toán. Chỉ khi bạn hiểu được cách tính và các thuật ngữ chuyên môn của các lĩnh vực này thì mới có thể thành công trong forex. Hy vọng các bạn sẽ thành công trong giao dịch ngoại hối!

Xem thêm: Bạn đã biết khái niệm Margin Level là gì trong Forex?

Bài viết liên quan